דף הבית » שירות ללקוח » טפסים
טפסים | תלונות הציבור | מיגונים | מאמרים | קישורים | מבצעים ללקוחות

 

טפסי הצעות ביטוח

הצעה לביטוח רכב מעל 3.5 טון                     חוזר הפיקוח בדבר צרוף לביטוח

הצעה לביטוח רכוש במעבר                          הצהרה בדבר צרוף לביטוח

הצעה לביטוח ציוד מכני הנדסי                       מידע מהותי למועמד לביטוח רכב מעל 3.5 טון

טופס ויתור על כיסוי ביטוחי-ענף 34

טופס ויתור על כיסוי ביטוחי-ענף 88

הצעה לביטוח קרוואן מגורים סגור

 

בקשה לחידוש פוליסה

 

 

פוליסות ביטוח

פוליסה לביטוח כלי רכב מעל 3.5 טון (משאיות, היסעים, נגררים וקרוואנים) 

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

פוליסה לביטוח רכוש במעבר ואחריות המוביל

הרחבה לנזקי גוף

 

טפסי הפניה ובדיקת מיגונים

טופס בדיקת מיגון למשאית שערכה עד   100,000 ש"ח

טופס בדיקת מיגון למשאית שערכה מעל 100.000 ש"ח

טופס בדיקת מיגון עבור צ.מ.ה

טופס בדיקת מיגון לאוטובוסים והיסעים

טופס הצהרה על מיגון קרוואן סגור למגורים

טופס הצהרה על מיגון נגרר

 

 

כתבי שרות

כתב שרות שמשות - אילן קאר גלס

כתב שרות שמשות - אילן קאר גלס - בתוקף מ08/2016

כתב שרות שמשות (אוטובוסים) - אוטו גלס

כתב שרות שמשות (רכב מעל 3.5 טון) - אוטו גלס

כתב שרות שירותי דרך למשאיות - נתי שרותי דרך 

כתב שרות משולב גרירה+שמשות - נתי שרותי דרך

כתב שרות שגריר שרותי רכב וגרירה עד 15 טון

כתב שרות שגריר שרותי רכב וגרירה מעל 15 טון

כתב שרות שגריר משאית חלופית עד 7.5 טון

 

כתב שרות שגריר - עקב תקלה בנגרר - קרוואן

כתב שרות שגריר - עקב תקלה בגורר - קרוואן

כתב שרות שגריר - משולב עקב תקלת גורר או נגרר - קרוואן

 

 

תביעות 

טופס הודעה על מקרה ביטוח/נזק/תאונה

טופס בקשה להעברה בנקאית של תשלום תביעה

 

גבייה

הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע ) **חדש

הוראה לחיוב חשבון ( כרטיס אשראי  )

טופס מסירת ממסרים

אישור תשלום דמי ביטוח - טופס זיקה

 

 

 

 

שונות

טופס לקליטת ספק חדש

 

 

 

 

 


עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision