דף הבית » שירות ללקוח » תלונות הציבור
טפסים | תלונות הציבור | מיגונים | מאמרים | קישורים | מבצעים ללקוחות

הממונה על פניות הציבור בחברה מטפל בפניות סוכנים ולקוחות בכל הקשור בביטוח שנעשה בחברה.

כל פניה נרשמת, מטופלת ומבוררת מול מנהל המחלקה המתאים.

 

הממונה על הפניות מחזיר תשובה לכל פונה בציון הליך הברור ותוצאותיו.

שם משפחה שם פרטי
כתובת טלפון
תלונתי מיועדת אל דוא"ל
מהות הפנייה

עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision