דף הבית » שירות ללקוח » מיגונים » רמות מיגון
טפסים | תלונות הציבור | מיגונים | מאמרים | קישורים | מבצעים ללקוחות
( רמות מיגון | רשימת בודקי מיגון )

תנאי מוקדם לכיסוי ביטוחי:

המיגון הנדרש למשאיות וצמ"ה כתנאי ראשוני ומינימלי לכיסוי נזקי גניבה/פריצה ו/או נזק בזדון הינו:

 

א.      רמת מיגון 1: רכבים עד 99,999 ₪ כולל ציוד המובנה על המשאית:

שולל תנועה ייעודי לדיזל: ביטכונית, או מאד, או סלקה, או מקסימטקס/סייף הכוללת נעילת תא נהג. כל המערכות הללו מופעלות באמצעות לוח מקשים או אימובילייזר מקורי ובנוסף עלוקה המופעלת באמצעות לוח מקשים.

 

ב.      רמת מיגון 2: רכבים מ 100,000 ₪ ועד 199,999 ₪ כולל ציוד המובנה על המשאית:

רמת מיגון 1 בנוסף מערכת איתור פעילה המחוברת למוקד מיואש 24 ש' ביממה מופעלת ע"י שלט קוד או לוח מקשים וממומשקת אל שולל התנועה.

 

ג.       רמת מיגון 3: רכבים מ 200,000 ₪ ועד 399,999 ₪ כולל ציוד נלווה המובנה על המשאית:

רמת מיגון 2 ובנוסף: מערכת איתור לגיבוי עם תיל ממעיד המתריעה בזמן חבלה במערכת האיתור הראשית ומוסלקת בנפרד. במידה ומותקנת מערכת איתור ראשית בטכנולוגית  GPRS, חובת קיום מערכת איתור כיבוי בטכנולוגית  RF כולל יכולת קבלת התראה כנגד ניסיון שיבוש מערכת   GPRSG.

 

ד.      רמת מיגון 4: רכבים מ 400,000 ₪ ועד 799,999 ₪ כולל ציוד נלווה המחובר על המשאית:

רמת מיגון 3 ובנוסף: מערכת איתור פעילה הכוללת יחידת זיהוי משתמש מורשה אשר תוצמד אל מפתחות הרכב בכל זמן הנסיעה ותאפשר תיעוד ורישום, וכן מערכת איתור גיבוי פעילה עם תיל ממעיד המחובר למערכת הפעילה. על המערכת להיות בשתי טכנולוגיות שידור: לווייני וקרקע (GPRS, RF) ובאפשרותם לדווח למוקד מבצעי על ניסיונות שיבוש המערכת, ומחוברת אל חברת האיתור 24 ביממה.

 

ה.     רמת מיגון 5: רכבים מ 800,000 ₪ ומעלה התייחסות באופן פרטני לכל משאית, יש לפנות               לחברה לקבלת אישור מיוחד.

 

ו.       אחריות המבטחת בגין סיכוני גניבה מותנית בהגנת כלי הרכב באמצעות מערכת מיגון כנדרש,          תקינה ומופעלת בכל עת שכלי הרכב חונה/לא מאויש.

 

ז.       בכל מקרה של הכנסת רכב לכיסוי שיש בו מערכת של הקשת קוד אישי, חלה חובה בעת                       בדיקת המיגון לבצע החלפת קוד אישי, על ידי בודק המיגון. בודק המיגון יאשר בחתימתו

          ביצוע.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

רמות המיגון ואמצעי המיגון נקבעים לכל רכב על פי שוויו, כולל הציוד המורכב עליו.

 

אמצעי המיגון משתנה בהתאם לסוג הסיכון בהתאמה לכלי הרכב ולשוויו.

 

לצורך הערכת רמת המיגון הנדרשת על פי תנאי החברה אנו מאפשרים ביצוע סקר אצל:

 

"חש מידע בע"מ" (חיים קופל), המורג 2 קציר,  - טלפון 077-5350630

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

תנאי מוקדם לכיסוי ביטוחי לאוטובוסים בתוקף מ 1.1.2016:

המיגון הנדרש כתנאי ראשוני ומינימלי לכיסוי נזקי גניבה/פריצה ו/או נזק בזדון הינו:

 

 

דרישות מיגון לאוטובוסים

1.      אוטובוסים בשווי של עד 150,000 ₪ - מערכת איתור פעילה הכוללת לוח מקשים או שלט קוד, או לחילופין מיגון פיזי מסוג סאן 24 או אימובילייזר, או לחילופין מיגון טרפילוג באמצעות קודן שולל תנועה ומערכת Traffilog Smart.

 

2.      אוטובוסים בשווי של 150,001 ₪ ועד 500,000 ₪ - מערכת איתור פעילה הכוללת לוח מקשים ו/או שלט קוד ובנוסף אימובילייזר המבצע ניתוק מערכת סולר ו/או עלוקה במקום אימובילייזר , או לחילופין מערכת Traffilog Smart  ומערכת Traffilog Traffic Active.

 

3.      אוטובוסים מעל 500,001 ₪ - מערכת איתור פעילה הכוללת לוח מקשים ו/או שלט קוד ובנוסף מערכת איתור לגיבוי + אימובילייזר ו/או עלוקה במקום אימובילייזר או לחילופין מערכת Traffic Active + Traffilog Pro

 

 

 

דרישות מיגון אט"זים ומיניבוסים

1.      עד 80,000 ₪ מיגון פיזי – אימובילייזר + קודן ו/או סאן 12.

 

2.      מעל 80,001 ₪ ועד 250,000 ₪ - מערכת איתור פעילה הכוללת לוח מקשים ו/או שלט קוד ובנוסף אימובילייזר מקורי ו/או סאן 12 ו/או עלוקה במקום האימובילייזר והסאן.

 

3.      ברכבים מעל 250,001 ₪ - מערכת איתור כפולה ובנוסף אימובילייזר ו/או סאן 12 ו/או עלוקה במקום האימובילייזר והסאן.

 

 

 

אחריות המבטחת בגין סיכוני גניבה מותנית בהגנת כלי הרכב באמצעות מערכת מיגון כנדרש,          תקינה ומופעלת בכל עת שכלי הרכב חונה/לא מאויש.

 

רמות המיגון ואמצעי המיגון נקבעים לכל רכב על פי שוויו, כולל הציוד המורכב עליו.

אמצעי המיגון משתנה בהתאם לסוג הסיכון בהתאמה לכלי הרכב ולשוויו.

 

לצורך הערכת רמת המיגון הנדרשת על פי תנאי החברה אנו מאפשרים ביצוע סקר אצל:

 

"חש מידע בע"מ" (חיים קופל), המורג 2 קציר,  - טלפון 077-5350630


עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision