דף הבית » שירות ללקוח » מאמרים
טפסים | תלונות הציבור | מיגונים | מאמרים | קישורים | מבצעים ללקוחות

ביטוח סחורה בהעברה ואחריות המוביל

שלמה מוסלי, 06/11/2014

ביטוח סחורה בהעברה

 • חברות רבות מבצעות במסגרת הפעילות העסקית שלהם גם העברה של סחורה, מלאי מוצרים, חומרי גלם, ציוד עבודה וכל רכוש אחר ממקום למקום.
 • בעת העברה הרכוש חשוף לסיכונים שונים שאינם מבוטחים במסגרת הכיסוי  הביטוחי הרגיל של העסק.
 • על פי החוק הנהוג בישראל למוביל אחריות אבסולוטית לכל נזק שיגרם לרכוש המובל ולכל נזק עקיף שיגרם לבעל הרכוש המובל בעת שהרכוש נמצא בחזקתו של המוביל.
 • ביטוח סחורה בהעברה מכסה אובדן או נזק לרכוש המבוטח בעת העברתו באמצעות כלי הרכב, עד להגעתו ליעד הסופי, בתחום השטח הטריטוריאלי שעליו סוכם בפוליסה.

 

קיימים שני סוגים של ביטוח סחורה בהעברה :

 • ביטוח רגיל – נותן מענה לסיכונים מוגדרים מראש של נזקים לסחורה מאש, התפוצצות, התנגשות מקרית והתהפכות של כלי הרכב.
 • ביטוח מורחב – נותן מענה רחב יותר בפני כל הסיכונים הכרוכים בהעברה ואשר אינם מוחרגים בפוליסה, לרבות טעינה ופריקה של הסחורה.
 • הרחבות נוספות הן למקרה פריצה וגניבה של המטען, נפילה מקרית של המטען תוך כדי נסיעה, נזק גשם וגניבת המטען ע"י גניבת כלי הרכב.

סחורות שלא ניתן לבטח בביטוח זה :

 • חומר נפץ, כספים וניירות ערך, חבות חוזית.
 • כמו כן אין כיסוי ביטוחי במקרה שהנהג שנוהג ברכב המוביל אינו מורשה לנהיגה, בסוג הרכב הספציפי. 

 

ביטוח אחריות המוביל

 

הרחבה מיוחדת וחשובה.

 1. ביטוח זה, כשמו כן הוא, ביטוח אחריות אשר שייך למשפחת ביטוחי החבויות.
 2. הפוליסה באה לכסות את המבוטח בגין סכומים אותם יהיה חייב לשלם על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח.
 3. מקרה הביטוח הוא: אובדן או נזק שנגרם לרכוש אשר איננו בבעלותו של המבוטח או מי מטעמו בעת הובלתו, לרבות בעת פריקה וטעינה בקשר להובלה זו.
 4. מכיוון שזו פוליסת חבות הרי שהיא מכסה כל אירוע שנופל תחת ההגדרות שלעיל ( בדומה לביטוח כל הסיכונים) ואיננו מוחרג ואשר נגרם ברשלנותו של המבוטח.
 5. פוליסה זו איננה, פוליסת מדף, ונחשבת ל"סיכון מיוחד".

 

השוואה בין סחורה במעבר ואחריות המוביל

 

אחריות מוביל

סחורה בהעברה

הנושא

חבויות

רכוש

סוג הביטוח

כל נזק לרכוש המובל שנגרם ברשלנותו של המבוטח ואשר אינו מוחרג בפוליסה.

נזק לרכוש המובל עקב הסיכונים המכוסים.

מקרה הביטוח

נזק לכל סוג למעט חריגים בפוליסה לרכוש המוביל.

נזק פיזי ישיר בלבד

סוג הנזק

רכוש שאינו בבעלות המבוטח.

רכוש שלמבוטח יש בו זיקת ביטוח

הרכוש המבוטח

גבול אחריות על פי הפוליסה.

ערך ריאלי של הרכוש או גבול אחריות בנזק ראשון

סכום הביטוח

כל סכום שהמבוטח יהיה חייב לשלם לפי דין בגין נזק לרכוש המוביל עד לגבול האחריות בפוליסה.

ערך ריאלי של הרכוש שניזוק

סכום השיפוי

אינה מכסה מה שמכוסה בביטוח סחורה בהעברה של המבוטח.

אין

התניה בין הביטוחים

הרחבה רלוונטית בסכום אחריות מוגדר שניתן להוסיף לביטוח כנגד תשלום נוסף.

אין

הרחבה לנזק תוצאתי

 

 

מה למדנו?

על פניו נראה שפוליסת אחריות המוביל היא רחבה יותר מהפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, אבל יש לה שתי מגבלות משמעותיות:

 1. הפוליסה אינה מכסה רכוש של המבוטחים, על כן היא מיועדת מעשה לחברות הובלה בלבד. 
 2. הפוליסה מכסה אך ורק נזק שנגרם ברשלנותו של המבוטח. ואינה מכסה אחריות חוזית. כלומר התחייבות של המבוטח שהוא יכסה נזק שיגרם לרכוש בעת ההובלה, כשלעצמה אינה עילה לתביעה לפי הפוליסה.
 • המסקנה, היא, שחברות הובלה צריכות להחזיק בפוליסה מורחבת הכוללת את סיכוני הסחורה בהעברה ונותנת כסוי לנזק הישיר שיגרם לרכוש בעת ההעברה עקב אחד הסיכונים המכוסים, ואת סיכוני אחריות המכסה כל סכום שהמוביל יהיה חייב לשלם לפי דין עקב נזק לרכוש (בכפוף לחריגי הפוליסה).
 • מי שעוסק בהעברות של רכוש עסקו בלבד, הכסוי המתאים לו הוא של סחורה בהעברה. הפוליסה של אחריות המוביל אינה רלוונטית עבורו, שכן היא אינה מכסה רכוש שבבעלות המבוטח.

 

חזרה לרשימת המאמרים


עיצוב: סטודיו אבי שטראוך  |  פיתוח: reVision